Wednesday, September 27Malawi's top news source
Shadow

Tag: Mark Katsonga Phiri

Dekhani, Ndikukumbukira Malonjezo Anga-Katsonga

Dekhani, Ndikukumbukira Malonjezo Anga-Katsonga

Local
Anthu m’dera la Zalewa m’boma la Neno ati akupitilira kusautsika ndi vuto lakusowa kwa madzi aukhondo pomwe phungu wa kunyumba ya malamulo kumwera kwa bomali, Mark Katsonga Phiri wati akukumbukira za malonjezo omwe adapereka koma wapempha anthuwa kuti adekhe. AKatsonga, omwenso ndi nduna yaza malonda ndi mafakitale, anena izi pa mkumano omwe anachititsa ndi mafumu komanso anthu akudera la Zalewa pomwe amawafunila mafuno abwino a chikondwerelo cha khilisimisi ndi chaka cha tsopano. Iwo anati akukumbukira bwino kuti adalonjeza kubweretsa madzi a m’mipope komanso sukulu ya secondale pa Zalewa koma wati mliri wa Covid-19 ndi omwe wakhala ukupinga zina mwa ntchito za chitukukozi. Apa, iye wapempha anthu akuderali kuti adekhe ponena kuti malonjezowa akwaniritsidwa posachedwa. Ndipo ...
Locally Manufactures Of Drugs Are Facing Closure

Locally Manufactures Of Drugs Are Facing Closure

Health
Buy Malawi Strategy is a Government of Malawi programme designed to promote the consumption of locally produced goods and services. Locally produced goods and services are those made or offered by firms located in Malawi, regardless of the original nationality of the ownership. In order to promote local pharmaceutical companies in Malawi on buy Malawian campaign, Central Medical Store Trust had an agreement and special orders of some medical drugs to be manufactured in the country by giving tenders to local manufactures of drugs located in the country, That means a certain package of some medical drugs were supposed to be locally manufactured in our country by locally pharmaceuticals companies in Malawi according to Buy Malawi Campaign strategy, CENTRAL MEDICAL STORES FLOUTED THE OR...